• Raport Polskie Startupy 2020.
  Covid Edition

  Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną edycją Raportu Polskie Startupy.

   

  Poniżej pobierzesz cały raport i zapoznasz się z wynikami.

 • Startup Poland z dumą prezentuje szóstą edycję Raportu Polskie Startupy. Covid Edition

  NAJWAŻNIEJSZE DANE

 • 1400

  RESPONDENTÓW

  16

  EKSPERTÓW

  72

  STRONY RAPORTU

 • KLUCZOWE FAKTY

  1. Percepcja wpływu pandemii na działanie startupów jest bardzo podzielona: 39% z nich ocenia ją negatywnie, 34% – pozytywnie.

 • 2. Nowi odbiorcy (56%) i lepsza sprzedaż (48%) w połączeniu z utrzymaniem kadry to sygnały sukcesu startupu w dobie pandemii.

  Więcej niż co czwarty startup deklaruje, że nastanie pandemii w żaden sposób nie zmieniło sposobu jego funkcjonowania, a co za tym idzie, że jest on nadal oparty na założeniach i planach przyjętych przed jej wybuchem. Wśród tej grupy startupów brak wpływu sytuacji epidemicznej na biznes przejawia się najczęściej uniknięciem zwolnień wśród kluczowych pracowników (43%) oraz kontynuowaniem realizacji strategii wejścia na nowe rynki (41%).

 • 3. Brak nowych odbiorców usług lub produktów (53%) bądź spadki sprzedaży (35%) to jasny sygnał pogorszenia sytuacji z powodu pandemii.

  Na drugim biegunie znajdują się te startupy, które oceniają wpływ pandemii jako negatywny lub bardzo negatywny. W tej grupie, stanowiącej 39% całości badanych podmiotów, ponad połowa (53%) za swoją największą bolączkę uznaje obecnie niemożność pozyskania nowych odbiorców dla swoich produktów i usług, a 35% zauważa spadek sprzedaży.

 • 4. W zdecydowanej większości startupy nie zamierzają zwalniać pracowników (63%) – tylko 6% planuje redukcje.

 • 5. Dwie trzecie firm nie skorzystało z tarcz antykryzysowych.

  Z pozytywnym odbiorem wśród firm
  i większości rynkowych ekspertów spotkała się tzw. tarcza finansowa, przygotowana i finansowana przez Państwowy Fundusz Rozwoju. Jak się jednak okazuje, z tej państwowej pomocy stosunkowo rzadko korzystały startupy – niemal dwie trzecie z nich nie skorzystało z rozwiązań oferowanych w ramach tarcz antykryzysowych.

 • 6. Ponad jedna czwarta firm zmieniła model biznesowy, widząc nowe szanse przychodowe lub zmianę w relacjach z klientami.

  Elastyczność startupów i ich łatwe dostosowanie się do zmian widać bardzo wyraźnie. Ponad jedna czwarta firm zmieniła model biznesowy, widząc nowe szanse w pandemii. Startupy dostrzegły możliwości wzrostu przychodów w innym modelu, zmianie w relacjach z klientami czy kanałów dystrybucji.

  7. 60% startupów oczekuje zwiększenia wsparcia ze strony państwa.

  60% startupów oczekuje zwiększenia wsparcia ze strony państwa, które w ich ocenie powinno dotyczyć pozyskania finansowania, zachęt podatkowych, programów akceleracyjnych czy dalszych uproszczeń systemu podatkowego. Dwie trzecie startupów nie skorzystało z pomocy wynikającej z tarcz antykryzysowych, a te z firm, które ją przyjęły, wykorzystały najczęściej pożyczki lub zwolnienia z ubezpieczeń społecznych. Wynika to z trudności realizowania mechanizmów pomocowych przewidzianych w tarczach przez startupy w praktyce, ponieważ nie są one tradycyjnymi MŚP.

  8. Aż 80% startupów korzysta ze środków własnych, jeśli chodzi o finansowanie działalności.

  Finansując rozwój swojego biznesu, aż 80% startupów korzysta z własnych zasobów – to zdecydowanie najczęściej wybierana opcja. Część z nich jednak, oprócz inwestowania własnych funduszy, pozyskuje je również ze źródeł zewnętrznych. Tu od lat prym wiedzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), z której wsparcia skorzystała już jedna trzecia polskich startupów (32%).

  9. Niemal jedna trzecia startupów generuje obecnie przychody większe niż rok temu.

  Startupy które zarabiają w pandemicznym kryzysie, mają przychody zazwyczaj wyższe niż przed rokiem – 38% zarabia więcej niż w 2019 r., z czego 6% notuje o wiele większe przychody rok do roku. Co dziesiąty startup swoje tegoroczne przychody określa jako średnie w porównaniu z rokiem ubiegłym, a zaledwie 7% odnotowało spadek w analizowanym okresie. Mając na uwadze ogólną sytuację rynkową i potężne kłopoty bardzo wielu branż, widać, że sektor startupów na tle rynku radzi sobie całkiem nieźle.

 • 10. 49% startupów prowadzących rozmowy z funduszami w sprawie pozyskania
  finansowania w momencie wybuchu pandemii ocenia, że miał on wpływ
  na proces fundraisingu.

  Jeśli chodzi o ocenę tego, czy pandemia koronawirusa realnie wpłynęła na przebieg procesu fundraisingu, startupy dzielą się niemal na dwie równe grupy – 49% uważa, że ten wpływ był odczuwalny, natomiast 51%, że go nie odczuły.

  Niestety, dla podmiotów dotkniętych w tym aspekcie wpływem pandemii skutki były bardzo negatywne. Aż dwie trzecie z nich (66%) deklaruje, że w czasie kryzysu fundusze wstrzymały rozmowy (co jednak nie oznacza, że do nich nie wrócą). Niemal co piąty startup (19%) spotkał się z naciskaniem funduszy, prowadzących akurat w tym momencie rozmowy, na niższą niż pierwotnie wycenę.

   

 • Partnerzy Raportu

  Partner Główny

  Partnerzy

  ×
  If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Startup Poland's relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.
  
  The term 'Startup Poland' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website whose registered office is Mokotowska 1, 00-640 Warsaw. The term 'you' refers to the user or viewer of our website.
  
  The use of this website is subject to the following terms of use:
  
  The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
  This website uses cookies to monitor browsing preferences. If you do allow cookies to be used, the following personal information may be stored by us for use by third parties.
  Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
  Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
  This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
  All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.
  Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
  From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
  Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of Poland.
  ×
  By submitting your name and e-mail address you grant Startup Poland with a permission to store, process and share your data with third-party services, including the website hosting service company, Strikingly Inc. 
  Specifically, you grant us permission to send you email messages.
  
  You may revoke these permissions at any time by emailing your request to: rodo@startuppoland.org